Akustický tlak

Na této straně jsou uvedeny experimentální a vypočítané hodnoty akustického tlaku (hluku) konvektorů MINIB. Výsledky byly obdrženy měřením vybraných reprezentativních vzorků konvektorů ve vzdálenosti 1m od měřeného objektu pod úhlem 45° odpodlahy. Konvektory byly zabetonoványdo podlahy v akusticky tvrdé místnosti. Při zabudování konvektoru například do obytné místnosti vybavené nábytkem popřípadě kobercem, lze uvažovat výslednou hladinu hluku vlivem vyšší hlukové pohltivosti vybaveného prostoru o 1 až 2 dB nižší než zde publikovanou. Pro doplnění informace uvádíme, že za účelem porovnání byl rovněž proměřen hluk osobního počítače v téže místnosti a zjištěná hluková hladina odpovídala 40.8 dB.

Z uvedených grafických závislostí, které jsou zobrazeny vždy pro určitou skupinu konvektorů samostatně, vyplývá, že v téměř všech případech splňují minimální otáčky (ot.1 ) a střední otáčky (ot. 2) ventilátoru požadavky normy na denní provoz (do 40dB) a noční provoz (do 30dB) v obytných místnostech. Z těchto důvodů navrhujeme projektovat konvektory MINIB na ot. 2 případně na ot. 1 u některých typů konvektoru. Při volbě stupně otáček je nutné brát zřetel na požadavky řešených prostor, dispozici daného prostoru, typ konstrukce podlahy a počet, typ, délku a polohu umístění konvektoru. Pro prostory s požadavky na minimalizaci hluku doporučujeme projektovat na minimální otáčky, kdy je při správné instalaci konvektoru akustický tlak téměř zanedbatelný oproti běžnému hlukovému pozadí v interiéru. Při instalaci konvektorů do dutých podlah doporučujeme pro dodržení hlukových limitů doplnit konvektor o antivibrační fólii. Při instalaci nutné striktně dodržet montážní postup. Bližší informace o instalaci najdete v montážích návodech. Hodnoty hluku pro konvektory - novinky, které nejsou v grafech uvedené, dodáme na vyžádání. 

COIL-KT/KO, COIL-MT/MO, KT-2/KO-2, HC-4P, MT-2

Graph-1-small

COIL-T50

Graph-2-small

COIL-KT-0

Graph-3-small

COIL-KT-3, HC, SK-1, NK-2, SK, KP

Graph-4-small

COIL-KT-1

Graph-5-small

Orientační vzduchový průtok konvektorů MINIB, m3/h

průměr kola ventilátoru délka konvektoru nízké otáčky střední otáčky max. otáčky
30 mm 1000 mm 100 120 250
50 mm 1000 mm 200 220 300

Info:
Hodnoty vzduchového průtoku uvedené v tabulce jsou platné pro délku konvektorů 1000mm. Pro jiné délky přenásobte tyto jednotkové průtoky příslušnou délkou konvektoru v metrech (např. COIL-KT o délce 2 500mm má pro střední otáčky vzduchový průtok 220 x 2,5 = 550 m3/h).

Vodní objem konvektorů MINIB, dm3

Průměrný vodní objem konvektorů MINIB (dvoutrubkové výměníky):
délka konvektoru, m 0,9 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
vodní objem výměníku, dm3
(pro průměr trubek 15mm)
0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
vodní objem výměníku, dm3
(pro průměr trubek 12mm)
0,13 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5

Tlakové ztráty konvektorů MINIB

Grafy pro všechny délky konvektorů, počet trubek (2-trubkový, 4-trubkový,...) průměr 12 mm a 15 mm -  viz následující odkaz:

Charakteristika termostatické hlavice

Thermostatic-characteristic

  1. Nastavení minimální teploty, otevírání hlavice
  2. Nastavení maximální teploty, otevírání hlavice
  3. Nastavení střední teploty, otevírání hlavice
  4. Nastavení střední teploty, zavírání hlavice
  5. Nastavení střední teploty. Tlakový rozdíl je 60kPa při uzavření hlavice

Charakteristika regulačního šroubení

(pro konvektory MINIB)

Průtokovy diagram regulačního šroubení, hodnoty Kv

Regulation-characteristic

Nastavení[ot.] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5,75
Kv [m3.h-1] 0 0,09 0,18 0,37 0,54 0,72 0,93 1,13 1,23 1,31 1,35 1,38

Příklad stanovení potřebného nastavení armatury:

Dáno:

Průtok Q=180kg/h

Požadavek:

Nastavení pro diferenční tlak p=10 000 Pa

Řešení:

Hledané nastavení je průsečík hodnot vynesených na osách průtoku a tlakové ztráty.
Výsledkem je nastavení o 2,5 otáčky.

Výběr jazyka