• #

Jak vybrat výkonný konvektor s požadavkem na minimální úroveň hluku?

Modely bez ventilátoru často nedosahují požadovaného výkonu, zatímco modely s ventilátorem děsí kupující svým hlukem. Pojďme společně zjistit, zda se máme bát hluku ventilátoru.

Image_hluk

Úroveň akustického tlaku, jak i teplotní výkon, záleží na typu, rozměru konvektoru a stupni otáček ventilátoru. Při vyšších otáčkách hlučnost roste, a proto je vhodné volit konvektor nejen podle výkonu, ale i produkovaného hluku při požadovaném výkonu. Pro prostory s požadavky na minimalizaci hluku doporučujeme omezit otáčky na první stupeň, při kterém je akustický tlak téměř zanedbatelný oproti běžnému hlukovému pozadí.

Přesné hodnoty akustického tlaku a topné výkony pro všechny typy konvektoru najdete v technických listech na našich webových stránkách. 

Příklad tepelného výkonu a akustického tlaku konvektoru KT 243x125 v závislosti na délce a otáčkách ventilátoru je znázorněn v přiložených grafech. Jak vidíme, výkon konvektorů již při 1 st. je mnohonásobně větší v porovnání s přirozenou konvekci a hlučnost u nejdelšího konvektoru nepřesahuje ani 23dB. 

Díky dlouholetým zkušenostem a neustálému zlepšování konstrukce ventilátorů se nám podařilo dosáhnout extrémně nízké hladiny hluku.

Pro pohon ventilátorů používáme moderní ventilátory s elektronicky komutovanými (EC) motory, které vykazují vysokou účinnost, dlouhou životnost, významně nižší hlučnost a spotřebu elektrické energie ve srovnání s běžně používanými střídavými (AC) motory. 

Konvektory obsahují vlastním mikroprocesorem řízenou jednotku, která umožňuje plynulé ovládání otáček a výkonu pomocí různých typů termostatů nebo systémů BMS.

Vlastnosti tangenciálních ventilátorů MINIB pro podlahové konvektory:

  • Bezpečné napětí 12 V DC (konvektory řady T), 24 V DC (konvektory řady KT, HC)
  • Velmi tichý chod při nejnižších otáčkách
  • Nízká spotřeba energie
  • Vysoká životnost EC motoru
  • Plynulá regulace otáček pomocí stejnosměrného napětí v rozmezí 0-10 V
  • Jednoduchá implementace do složitých řídicích systémů

Rádi vám poradíme nejen ohledně hluku. Kontaktujte nás telefonicky +420 604 767 677, emailem office@minib.cz  nebo prostřednictvím vašeho obchodního zástupce.

tepelný výkon KT 243x125 Q [W] - otáčky 0-3
AKUSTICKÝ TLAK -Ekvivaletní hladina akustického tlaku LAeq,2m [dB], otáčky 1-3
Ekvivaletní hladina akustického tlaku LAeq,2m [dB] - otáčky 1-3
Novinka - konvektor NC

Nástěnný konvektor NC

Ideální náhrada za radiátor

Ušetříte až 50 % nákladů za vytápění

Více zde